Home Wie zijn wij Spoor 1 Spoor 2 Wetgeving Contact

Scope Advies:


Home

Rob Janssen

Spoor 1

Spoor 2

Wetgeving

Contact

Onze klanten:


UWV

Dupont

Havenziekenhuis

Wintershall

Pameijer

Siza

Wienerberger

Onze diensten:


Arbeidsdeskundigonderzoek

Screening Reïntegratiedossier

Casemanagement

Werplekonderzoek

Links:


NVVVA

SRA

UWV

Hobeon

Scope Advies     Zicht op Gezond Werk     Godetia 11     3317 HJ Dordrecht     078 6510192     info@scopeadvies.nl

Formulieren UWV


Probleemanalyse


Plan van aanpak


Bijstelling Plan van aanpak


Eerstejaarsevaluatie Plan van aanpak


Eindevaluatie Plan van aanpak


Beëindiging verlengde loondoorbetaling

Formulieren UWV


Deskundigenoordeel werknemer


Deskundigeoordeel werkgever


Vergoeding voorzieningen werkgever


Melden van verslechterde gezondheid


Oordeel van de werknemerWetgeving


De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is sinds 2002 stapsgewijs ingevoerd en heeft als doel de WIA-instroom zoveel mogelijk te beperken. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de WVP is nadrukkelijk neergelegd bij de werkgever.


De werkgever dient de regie te voeren in het verzuimtraject en samen met werknemer er alles aan te doen om te komen duurzame reïntegratie in het eigen werk. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn moet er verder worden gekeken naar een andere passende functie bij werkgever óf zelfs elders op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft de werkgever gedurende 2 jaar ziekteverzuim een loondoorbetalingsverplichting en de werknemer ontslagbescherming.

Als na 2 jaar de werknemer niet is gereïntegreerd in passend werk dan kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij UWV. Het UWV zal dan eerst de reïntegratie-inspanningen van werkgever en werknemer toetsen. Als volgens het UWV niet tijdig de juiste stappen zijn ondernomen in het traject dan kan er een loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) worden opgelegd voor de duur van 1 jaar.


De reïntegratieinspanningen die werkgever en werknemer in ieder geval moeten leveren zijn vastgelegd in de WVP. Hieronder treft u de belangrijkste stappen:Hiernaast treft u de belangrijkste formulieren van het UWV ten aanzien van de WVP.


Heeft u vragen over de Wet Verbetering Poortwachter of heeft u arbeidsdeskundig advies nodig?
Neem dan contact met ons op. Tel: 078 5510192

Links


Rijksoverheid

Regels en verplichtingen bij ziekte

NVvA

Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen

SRA

Stichting Register Arbeidsdeskundigen

Hobeon SKO

Stichting Certificatie Vakbekwaamheid